Wiertarka ZALCO PRO 36 MINI +DOSTAWA GRATIS +GWARANCJA PRODUCENTA

Wiertarka ZALCO PRO 36 MINI +DOSTAWA GRATIS +GWARANCJA PRODUCENTA
Producent: Zalco
Kod produktu: 3553
Gwarancja: Zalco
status_icon
Produkt dostępny w naszym magazynie
0,00 zł
3136.50 / 1szt. brutto
2550.00 netto
In stock
Dodaj do schowka Porównaj
SPRZEDAWCA
Patryk Czerwiński
+ 48 604 284 876
pn-pt 8:00-19:00

Ważne: Zamówienia składane przez sklep internetowy będą realizowane w pierwszej kolejności.
 
Specjalista ds Produktu:
Fogo, Endress, Pramac, Norton-Clipper, Bosch, Milwaukee, Festool, Makita, Fein, Flex, Luna
Negocjuj cenę


SPRZEDAWCA
Łukasz Traczewski
+48 660 483 131
pn-pt 8:00-19:00

Ważne: Zamówienia składane przez sklep internetowy będą realizowane w pierwszej kolejności.

Specjalista ds. Produktu:
Stiga, John Deere, Karcher, Zakrem, 
Negocjuj cenę


SPRZEDAWCA
Artur Grabowski
+ 48 692 028 415
pn-pt 8:00-19:00

Ważne: Zamówienia składane przez sklep internetowy będą realizowane w pierwszej kolejności.


Specjalista ds. Produktu:
Honda, Master, AL-KO, Solo, Pubert, Hortmasz, Weibang, Ammann, Belle, Mikasa, Enar
Negocjuj cenę


SPRZEDAWCA
Mateusz Lemański
+ 48 602 541 967
pn-pt 8:00-19:00

Ważne: Zamówienia składane przez sklep internetowy będą realizowane w pierwszej kolejności.
 
Specjalista ds. Produtku:
Gudepol, Walter, Airpress, Lincoln Electric, Bester, ESAB, Kemppi, Leica, Nivel System, Topcon, Dimplex, Chicago Pneumatic
Negocjuj cenę


Przedstawiciel handlowy
Mateusz Sobiesiak
+ 48 784 005 769
pn-pt 8:00-19:00

Specjalista ds. Produktu:
KUBOTA


SPRZEDAWCA
Adam Stolarczyk
+ 48 664 966 658
pn-pt 8:00-19:00

Ważne: Zamówienia składane przez sklep internetowy będą realizowane w pierwszej kolejności.
 
Specjalista ds Produktu:
Karcher, Jungheinrich
Negocjuj cenę

Kup na raty

uruchom kalkulator eRaty Santander Consumer Bank

Sprawdź dostępność produktu w naszych sklepach

Możesz kupić ten produkt a następnie odebrać go w jednym z naszych sklepów w Twojej okolicy. Sprawdź, w których punktach produkt jest dostępny. Sprawdź dostępność

ZALCO PRO 36 MINI to mała, zwarta maszyna stworzona została przede wszystkim do pracy na wysokościach np. na konstrukcjach stalowych, lub w miejscach trudno dostępnych. PRO 36 MINI wyposażona jest w specjalny układ prowadnic na tulejach samosmarujących nie wymagający Żadnych regulacji nawet po długim okresie użytkowania.

Zwarta konstrukcja i odlewany korpus zapewniają maszynie dużą sztywność, przez co gwarantują dobrą jakość wykonywanych otworów. Jako narzędzi można używać tylko frezów trepanacyjnych w zakresie od ø12mm do ø35 mm, co pokrywa w zasadzie pełen zakres otworów montażowych.

 

Zalety ZALCO PRO 36 MINI :

 • Sztywny odlewany korpus
 • Zintegrowany układ chłodzenia
 • Bezobsługowe prowadnice kolumnowe
 • Układ diagnostyki siły przylegania
 • Układ oszczędzania energii

 

Dane techniczne ZALCO PRO 36 MINI :

 • Moc - 920 W
 • Napięcie zasilania - 230 V / 50 Hz
 • Wrzeciono - 19mm Weldon
 • Prędkości obrotowe - 350 obr/min
 • Średnica wiercenia frezem - max. 35 mm
 • Głębokość wiercenia frezem - max. 50 mm
 • Siła przylegania elektromagnesu - 9500 N stat. rozrywanie
 • Wymiary podstawy - 80 x 160 x 36,5 mm
 • Skok roboczy - 70 mm
 • Minimalna grubość blachy - 6 mm
 • Masa - 10 kg

 

Wyposażenie standardowe ZALCO PRO 36 MINI :

 • Maszyna ZALCO PRO 36 MINI
 • Rękojeść pokrętła
 • Łańcuch (pas) bezpieczeństwa
 • Klucz trzpieniowy sześciokątny s=4,0
 • Zbiornik na chłodziwo
 • Skrzynia metalowa

 

Parametry techniczne:
Typ urządzenia:
magnetyczne stojaki wiertarskie

Zalco - Gwarancja udzielana przez sprzedawcę na okres 12 miesięcy.

Ogólne Warunki Sprzedaży w ZALCO Sp. z o.o. (OWS)

 1. Postanowienia ogólne

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część

każdej umowy sprzedaży rzeczy ruchomych , zwanych dalej "towarem"

zawieranej z Kupującym przez ZALCO Sp. z o.o. w Warszawie, zwaną

dalej „ZALCO” , o ile strony nie uzgodnią odmiennie w formie pisemnej.

 1. Oferta; zawarcie umowy

1) Niezależnie od używanych określeń, informacje ZALCO

dotyczące towaru oraz możliwości zawarcia umowy nie stanowią

oferty, lecz jedynie zaproszenie do rokowań.

2) Zamówienie kierowane do ZALCO przez Kupującego jest ofertą

w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

3) Kupujący składa ofertę w formie pisemnej, e-mailem lub faksem

z tym, że ZALCO zastrzega sobie prawo żądania potwierdzenia

złożenia oferty w formie pisemnej.

4) ZALCO przyjmuje ofertę na piśmie, e-mailem lub faksem

potwierdzając zamówienie, w szczególności po weryfikacji

dostępności towaru wskazanego przez Kupującego w ofercie.

Milczenie ZALCO w terminie 3 dni roboczych po dacie złożenia

zamówienia oznacza jego przyjęcie z upływem trzeciego dnia

roboczego.

III. Dostawa

1) Wiążący termin dostawy towaru określony jest przez ZALCO w

potwierdzeniu zamówienia, ewentualnie w odrębnym

powiadomieniu w wypadku określonym w II.4) zdanie drugie.

2) Terminem dostawy jest dzień wydania towaru Kupującemu,

przez co rozumie się także jego wydanie przewoźnikowi.

3) W przypadku opóźnienia odbioru towaru lub spowodowania

przez Kupującego innych okoliczności opóźniających dostawę,

ZALCO może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

Brak odbioru nie wpływa na wymagalność roszczenia o zapłatę

ceny sprzedaży.

4) Uzgodnione terminy dostawy ulegają odpowiedniemu

przesunięciu w wypadku opóźnień dostawców ZALCO.

5) ZALCO ponosi odpowiedzialność za szkodę wyłącznie w

wypadku, gdy zaistniała ona z winy umyślnej.

6) Niezależnie od uprawnienia do dochodzenia zapłaty ceny oraz

kary umownej ( o ile uzgodniona przez strony) w wypadku

opóźnienia odbioru, po upływie 30 dni od postawienia towaru

przez ZALCO do odbioru przez Kupującego lub powierzenia

przez ZALCO przewoźnikowi towaru nieodebranego następnie

przez Kupującego, ZALCO może zutylizować towar na koszt

Kupującego. W takim wypadku ZALCO może nadto obciążyć

Kupującego kosztami składowania towaru.

7) Dopuszczalne są dostawy częściowe.

8) W przypadku otrzymania przez Kupującego towaru nie

opatrzonego wymaganymi przez prawo informacjami, Kupujący

zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym ZALCO.

ZALCO może zlecić Kupującemu usługę odpłatnego

oznakowania nabytego towaru, za wynagrodzeniem nie

wyższym jednak niż aktualnie obowiązujące w ZALCO, na co

Kupujący niniejszym wyraża zgodę.

 1. Cena i warunki płatności

1) Ceny określone są w kwotach netto. Cena nie zawiera kosztów

transportu lub wysyłki towaru, innych kosztów związanych z

dostawą, innych opłat i podatków.

2) Obowiązują ceny loco magazyn ZALCO w Warszawie.

3) Obowiązują warunki płatności wskazane w potwierdzeniu

zamówienia. Jeżeli ZALCO żąda uprzedniej wpłaty zaliczki,

niedokonanie tej wpłaty spowoduje odpowiednie wstrzymanie

wydania towaru.

4) ZALCO może zmienić cenę jedynie w wypadku, gdy w czasie

pomiędzy zawarciem umowy a dostawą, zmianie ulegną koszty

będące podstawą kształtowania polityki cenowej ZALCO.

5) Wyłączone jest prawo Kupującego do potrącenia jakichkolwiek

jego wierzytelności z wierzytelnością ZALCO o zapłatę ceny, jak

również uprawnienia Kupującego wynikające z art. 488 §2 i 490

 • 1 kodeksu cywilnego.

6) ZALCO w sytuacji wskazanej w art. 552 kodeksu cywilnego

może w terminie kolejnych 30 dni od umowy odstąpić bez

wyznaczania dodatkowego terminu.

7) Cena jest płatna w terminie wskazanym w fakturze a w braku

takiego wskazania - w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.

Faktura stanowi jednocześnie wezwanie do zapłaty.

8) Wszelkie płatności dokonane przez Kupującego, w pierwszej

kolejności mogą być zaliczane na poczet należnych ZALCO kar

umownych i odsetek, a dopiero następnie na poczet należności

głównej. Kupujący nie może związać ZALCO wskazaniem, który

z długów chce zaspokoić.

9) Do czasu całkowitej zapłaty sprzedane towar pozostaje

własnością ZALCO.

 1. Przejście ryzyka utraty lub uszkodzenia

1) Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi

na Kupującego z dniem wydania go Kupującemu lub

przewoźnikowi.

2) ZALCO w imieniu oraz na koszt i ryzyko Kupującego może na

jego wniosek ubezpieczyć towar na czas transportu.

 1. Zwroty, reklamacje

1) Kupujący może zgłosić ZALCO w ciągu 5 dni roboczych od

chwili odbioru towaru, reklamację ilościową oraz reklamację

dotyczącą widocznych uszkodzeń towaru, pod warunkiem

uprzedniego terminowego dokonania wszelkich czynności,

umożliwiających ZALCO dochodzenie roszczeń od przewoźnika.

W szczególności Kupujący obowiązany jest przeprowadzić

odbiór ilościowy oraz jakościowy w zakresie widocznych

uszkodzeń opakowań i towaru w chwili jego dostawy przez

przewoźnika.

2) ZALCO, z zastrzeżeniem postanowień ust. 1), rozpatrzy

zgłoszenie reklamacyjne, o ile Kupujący wraz ze zgłoszeniem

roszczenia przedłoży ZALCO pisemny protokół podpisany przez

Kupującego i przewoźnika, potwierdzający rozbieżność między

dostarczoną ilością towaru a ilością wskazaną w dokumencie

dostawy i/lub potwierdzający widoczne uszkodzenia opakowań i

towaru.

3) Towar uważa się za odebrany bez zastrzeżeń pod względem

ilościowym oraz bez uszkodzeń po podpisaniu listu

przewozowego przez przedstawiciela Kupującego. Każda osoba

podpisująca list przewozowy na budowie i/lub w siedzibie

Kupującego jest uważana za uprawnioną do odbioru towaru.

4) Wyłączona jest odpowiedzialność ZALCO z tytułu rękojmi za

wady fizyczne sprzedanego towaru.

5) Inne roszczenia związane z wadami tkwiącymi w towarze będą

rozpatrywane zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym

zakresie procedurami zawartymi w Ogólnych Warunkach

Gwarancji znajdujących się na stronie www.zalco.pl/pobierz.

VII. Własność intelektualna

ZALCO nie przenosi na Kupującego praw autorskich ani

żadnych innych praw na dobrach niematerialnych a także nie udziela

licencji w zakresie szerszym niż wskazany wyraźnie w Umowie.

VIII. Siła wyższa

1) ZALCO nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub

nienależyte wykonanie zobowiązania, a także za szkodę

powstałą w związku z zaistnieniem siły wyższej rozumianej jako

zdarzenie trudne do przewidzenia, którego skutkom trudno było

zapobiec. W przypadku takiego opóźnienia, termin wydania

towaru ulega przesunięciu o okres trwania siły wyższej.

2) W wypadku zaistnienia siły wyższej ZALCO może w terminie 30

dni od umowy odstąpić.

3) Kupujący może odstąpić od umowy jeżeli opóźnienie z powodu

siły wyższej przekroczy 30 dni.

 1. Odstąpienie

1) Niezależnie od pozostałych postanowień niniejszych Ogólnych

Warunków Sprzedaży, w wypadku opóźnienia w płatności

jakiejkolwiek należności wobec ZALCO, względnie innego

naruszenia przez Kupującego postanowień wynikających z

Umowy lub Ogólnych Warunków Sprzedaży, ZALCO morze

wstrzymać się od wykonywania Umowy względnie innych umów

zawartych z Kupującym lub od tej umowy lub umów odstąpić w

terminie kolejnych 30 dni, bez wyznaczenia dodatkowego

terminu do spełnienia świadczenia.

2) Kupujący każdorazowo w terminie 30 dni może odstąpić od

umowy za równoczesną zapłatą na rzecz ZALCO odstępnego w

wysokości 30% wartości netto danego zamówienia.

 1. Właściwość miejscowa sądu i stosowane

prawo

1) Spory na tle umowy sprzedaży rozstrzygane będą przez Sąd

powszechny właściwy dla siedziby ZALCO.

2) Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod

rygorem nieważności.

3) W sprawach nieuregulowanych w umowie oraz niniejszych

Ogólnych Warunkach Sprzedaży , a także w sporach pomiędzy

ZALCO i Kupującym obowiązują wyłącznie przepisy prawa

polskiego.

Warszawa, dnia ..... marca 2012 roku

Opinie użytkowników
Zapytaj o produkt

Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.

E-mail:
To pole jest wymagane do złożenia zamówienia.
Pytanie:
To pole jest wymagane do złożenia zamówienia.
pola oznaczone - To pole jest wymagane do złożenia zamówienia. - są wymagane
Poleć ten produkt:

Jeżeli chcesz poinformować swojego znajomego o produkcie, który Twoim zdaniem może go zainteresować, skorzystaj z poniższego formularza.

Do:
To pole jest wymagane do złożenia zamówienia.
Możesz podać więcej adresów e-mail, rozdzielając je przecinkami
Podpis:
To pole jest wymagane do złożenia zamówienia.
Treść:
To pole jest wymagane do złożenia zamówienia.
pola oznaczone - To pole jest wymagane do złożenia zamówienia. - są wymagane
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel